Staking vs Lending

 

Binance Staking

Binance đang tiến nhanh hơn trong cuộc chơi Staking với việc công bố hỗ trợ đồng Cosmos và loại bỏ hoàn toàn mức phí staking Tezos xuống 0% (https://www.binance.com/pt/staking). Những động thái như vậy luôn là điều mà cộng đồng Staking hằng mong đợi và nó đang dần trở thành hiện thực. Nhưng cũng cần lưu ý rằng trong khi đó, Coinbase Custody đã nhanh chóng trở thành validator (đơn vị xác nhận) lớn thứ 3 trong mạng Tezos dù với mức phí 25%, sự tăng trưởng của họ phần nào bị chậm lại do yêu cầu về lượng Tezos cần nắm giữ mà Coinbase đưa ra. Hiện vẫn chưa rõ cách mà Binance thực hiện để có thể nhận được phần lợi nhuận tiềm năng từ  vốn của người dùng.

Trang bị kiến thức cho người dùng token và việc các đơn vị cung cấp dịch vụ staking mà không nắm giữ token của người dùng có thể cạnh tranh với các đối thủ có cơ chế tập trung hóa và nắm giữ tài sản của cộng đồng như các sàn giao dịch cần phải được đẩy mạnh. Nó sẽ cho phép các mạng Proof of Stake đạt được trạng thái phi tập trung thực sự và tránh được tình trạng như Tron đang gặp phải:

Chú thích: Binance chiếm tới 56% quyền bầu chọn của Tron…

Xem tại: https://tronscan.org/#/

Staking vs Lending

Một bài báo của Tarun Chitra đã mô hình hóa tác động của lãi suất cho vay đối với việc tham gia của người dùng vào các mạng lưới Proof-of-Stake. Kết luận cơ bản là lãi suất cho vay tăng đột biến có thể dẫn đến việc cổ phần sẽ chuyển sang các giao thức cho vay có tỷ suất lợi nhuận cao hơn (các đơn vị này sẽ kiểm soát quỹ của cộng đồng). Điều này có khả năng gây nguy hiểm cho an ninh của mạng lưới.

Haseeb Qureshi đã viết một bài tóm tắt kết quả. Xác định các yếu tố tác động đến trạng thái cân bằng này và sử dụng mô phỏng dựa trên tác nhân đó để hình dung kết quả. Điểm cốt lõi là chính sách tiền tệ của mạng cần phải linh hoạt để tính đến loại tấn công này.

 

Stake DAO (Decentralized Autonomous Organization – Tổ chức tự trị phi tập trung)

Stake Capital là một đơn vị cung cấp dịch vụ staking đã cho biết kế hoạch thành lập một DAO chia sẻ lợi nhuận. Những người tham gia staking sẽ nhận được một loại token cho phép họ nhận được một phần chia từ khoản phí dịch vụ thu được từ DAO.

Một phần cốt lõi khác của hệ thống là phát hành token thứ cấp (LTokens) đại diện cho quyền sở hữu đối với tài sản thế chấp và phần thưởng mà DAO kiếm được. LTokens rơi vào danh mục các công cụ phái sinh và được thiết kế để khắc phục các hạn chế về thanh khoản của các tài sản được đặt trong các mạng hiện tại. 

Tầm nhìn đầy tham vọng này cho thấy các đơn vị vận hành node sẽ cung cấp thêm nhiều dịch vụ hơn cho các DAO theo thời gian. Nhiều chi tiết về việc triển khai và ý nghĩa pháp lý của các token hiện vẫn chưa rõ ràng, nhưng nhìn chung điều này vẫn cho thấy đó là một thử nghiệm đáng để tiếp tục theo dõi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *