Hướng dẫn tham gia chương trình PoS trên sàn MXC

Có hai hình thức cho người dùng trải nghiệm trong chương trình PoS của sàn MXC. Đó là Staking và Saving.
👉Mỗi chương trình sẽ áp dụng cho loại coin/token khác nhau, với lãi suất và điều kiện không giống nhau.

Default image
Mike
Mike is a blockchain enthusiast and journalists who relish writing about the real life applications of blockchain technology and innovations to drive general acceptance and worldwide integration of the emerging technology. His desires to educate people about cryptocurrencies inspires his contributions to renowned blockchain based media and sites. Benjamin Godfrey is a lover of sports and agriculture.
Articles: 18

Leave a Reply