Sustainable investment with Staking VietNam

Staking is investing in Proof of Stake coins such as EOS, DASH, TomoChain, … with stable, safe and long-term interest rates, up to 33% per year.

Staking Vietnam is an open community established to share knowledge about staking as well as review staking projects, enable the community to make the right choices and to invest safely, effectively and sustainably.

We have professional support from the “crypto gurus” around the world. In addition, this is an open community for everyone to share, discuss and cooperate. Our goal is to become the most strong and knowledgeable staking community in Vietnam and region.

Are you ready to explore staking with us?

Staking Opportunities

We have the support of leading experts. In addition,
It is also an open community for people to share, discuss and collaborate

LATEST UPDATE

JOIN STAKING VIETNAM COMMUNITY

Staking là đầu tư vào các đồng coin Proof of Stake như EOS, DASH, TomoChain,… với lãi suất đều đặn, an toàn và lâu dài, lên đến 33% mỗi năm.

Staking Vietnam là một cộng đồng mở được thành lập nhằm chia sẻ kiến thức về hình thức đầu tư staking và đánh giá những dự án staking, giúp cộng đồng đưa ra lựa chọn đúng, đầu tư an toàn, hiệu quả và bền vững.

Chúng tôi có được sự hỗ trợ chuyên môn từ các “quân sư” và chuyên gia đầu ngành. Thêm vào đó, đây là một cộng đồng mở cho tất cả mọi người cùng chia sẻ, thảo luận và hợp tác.
Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng cộng đồng staking Việt Nam lớn mạnh, đầy đủ kiến thức, trở thành những nhà đầu tư thông minh.

Bạn đã sẵn sàng khám phá Stacking cùng chúng tôi?

What “CRYPTO GURUS” SAY ABOUT STAKING?