Binance chính thức hỗ trợ staking TOMO

Mới đây sàn giao dịch Binance đã chính thức thông báo về việc hỗ trợ staking TOMO vào ngày 18/04/2020. Theo đó những người nắm giữ TOMO trên sàn giao dịch Binance sẽ nhận được phần thưởng staking theo công thức như sau:

  • Phần thưởng TOMO mà người dùng được nhận = Phần thưởng staking của Binance * Tỷ lệ sở hữu TOMO của người dùng
  • Tỷ lệ sở hữu TOMO của người dùng = Số TOMO trung bình mà người dùng nắm giữ/ Số TOMO được stake bởi Binance
  • Người dùng cần nắm giữ tối thiểu 5TOMO để có thể nhận phần thưởng
  • Đợt phân phối phần thướng staking Binance đợt đầu tiên sẽ được diễn ra vào ngày 31/5/2020
  • Phần thưởng staking sẽ được ghi nhận hàng ngày và phân phối theo tháng. Mỗi tháng một lần trước ngày 20 hàng tháng.

Soft staking hiện đang là một xu thế mới được áp dụng trên rất nhiều sàn giao dịch hàng đầu như Binance hay Kucoin với Pool-X. Hình thức này cho phép người dùng nhận phần thưởng trong khi vẫn giữ quyền kiểm soát và tính thanh khoản cao với các loại token đang nắm giữ trên sàn giao dịch. Trong ngày 17/4 vừa qua Binance đã chính thức khởi chạy 30 masternode trên hệ thống 150 masternode của mạng lưới TomoChain. Lãi suất trung bình được sàn giao dịch công bố cho việc staking TOMO là từ 1-5%/năm.

Xem chi tiết thông báo của sàn giao dịch Binance tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *