Đầu tư bền vững
với Staking VietNam

Staking là đầu tư vào các đồng coin Proof of Stake như EOS, DASH, TomoChain,… với lãi suất đều đặn, an toàn và lâu dài, lên đến 33% mỗi năm.

Staking Vietnam là một cộng đồng mở được thành lập nhằm chia sẻ kiến thức về hình thức đầu tư staking và đánh giá những dự án staking, giúp cộng đồng đưa ra lựa chọn đúng, đầu tư an toàn, hiệu quả và bền vững.

Chúng tôi có được sự hỗ trợ chuyên môn từ các “quân sư” và chuyên gia đầu ngành. Thêm vào đó, đây là một cộng đồng mở cho tất cả mọi người cùng chia sẻ, thảo luận và hợp tác.
Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng cộng đồng staking Việt Nam lớn mạnh, đầy đủ kiến thức, trở thành những nhà đầu tư thông minh.

Bạn đã sẵn sàng khám phá Staking cùng chúng tôi?

Các dự án Staking của chúng tôi

Chúng tôi có sự hỗ trợ của những chuyên gia đầu ngành. Thêm vào đó,
đây cũng là một cộng đồng mở cho mọi người tham gia chia sẻ, thảo luận và hợp tác

Các tin tức cập nhật mới nhất

Chúng tôi có sự hỗ trợ của những chuyên gia đầu ngành. Thêm vào đó,
đây cũng là một cộng đồng mở cho mọi người tham gia chia sẻ, thảo luận và hợp tác

Tham gia cộng đồng
Staking VietNam

Staking là đầu tư vào các đồng coin Proof of Stake như EOS, DASH, TomoChain,… với lãi suất đều đặn, an toàn và lâu dài, lên đến 33% mỗi năm.

Staking Vietnam là một cộng đồng mở được thành lập nhằm chia sẻ kiến thức về hình thức đầu tư staking và đánh giá những dự án staking, giúp cộng đồng đưa ra lựa chọn đúng, đầu tư an toàn, hiệu quả và bền vững.

Chúng tôi có được sự hỗ trợ chuyên môn từ các “quân sư” và chuyên gia đầu ngành. Thêm vào đó, đây là một cộng đồng mở cho tất cả mọi người cùng chia sẻ, thảo luận và hợp tác.
Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng cộng đồng staking Việt Nam lớn mạnh, đầy đủ kiến thức, trở thành những nhà đầu tư thông minh.

Bạn đã sẵn sàng khám phá Staking cùng chúng tôi?

"CRYPTO GURUS" Nói Gì Về STAKING?